A global brand, Shane English School, has expanded its borders and operates in the Republic of Azerbaijan. This past summer, Saxoncourt was thrilled to welcome new master franchisors from Azerbaijan. Zhala Bahramova and Elnur Ahmadov are husband and wife team responsible for the first school in  Azerbaijan.

Bir dünya brendi olan “Shane English School “ öz sərhədlərini genişləndirərək Azərbaycan Respublikasında da fəaliyyət göstərməkdədir.

Zhala Bahramova, the founder of Shane Academy in the Republic of Azerbaijan, has been teaching more than 13 years of academic English in her own country.  She has been trained at the most prestigious universities in more than a dozen countries of the world and has been working in various international language courses, is proud to be the founder of the Shane English School’s Azerbaijan branch. Her goal of opening an English language course in her own country is to create more opportunities for Azerbaijani students to study English.

Akademiyanın Azərbaycan Respublikasındakı tesisçisi Jala Bahramova artiq 13 ildən çoxdur ki, öz ölkəsində akademik ingilis dilinin tədrisi ilə məşğuldur.  Dünyanın bir çox ölkəsinin ən prestijli universitetlərində ixtisas təcrübəsi keçmiş və müxtəlif beynəlxalq dil kurslarında fəaliyyət göstərmiş Mrs.Jala Bahramova “Shane English School”-un Azərbaycan filialının təsisçisi olmaqdan qürur duyur. Mrs. Jala Bahramovanın öz ölkəsində ingilis dili tədrisi kursunu açmaqda meqsedi, burada təhsil alan tələbələrə ingilis dilini öyrənmək üçün daha geniş imkanlar yaratmaqdır.

Despite the fact that Azerbaijan has started its activities in only a short time, the Academy has been working hard to achieve great successes and uses the language teaching methodology taught here worldwide.

Az bir müddətdə Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, akademiya böyük uğurlara imza atmaq üçün əzmlə çalışır və dünyada tədris olunan dil tədris metodikasını burada tətbiq edir.

Shane has more than 300 offices and schools in 13 different countries around the world and has only one school in the Republic of Azerbaijan and operates in the capital, Baku. But our goal is to increase the number of our academy branches in other cities of our country.

Dünyanın 13 müxtəlif ölkəsində filialı və 250-dən çox məktəbi olan “Shane”-in Azərbaycan Respublikasında yalnız bir filialı var və paytaxt Bakı şəhərində fəaliyyət göstərməkdədir. Amma bizim hədəfimiz ölkəmizin digər şəhərlərində də akademiyamızın şöbələrini açaraq sayını artırmaqdır.

We are sure that we will be one of the leading schools among Shane’s branches by gaining greater success as a result of great labour, perseverance and love.

Böyük əmək, əzm və sevgi nəticəsində daha böyük uğurlar qazanaraq “Shane” məktəbləri arasında ən öncül məktəblərdən biri olacağımıza əminik.